Правна литература
Административен процес
Обща част. Специална частСтаро издание.
10.00 лв
8.50 лв
проф. Добри Димитров
Облигационно право
Облигационно право. Общо учение за облигационното
12.00 лв
10.20 лв
Александър Кожухаров
Правна литература
Облигационно право
Общо учение за облигационното отношение.Част IIНова
12.00 лв
10.20 лв
Александър Кожухаров
Правна литература
Вещно право
Издателство на БАН
12.00 лв
10.20 лв
Александър Джеров
Правна литература
Банково право
Сборник нормативни актове
10.00 лв
8.50 лв
Правна литература
Облигационно право
Специална част
10.00 лв
8.50 лв
Божидар Василев
Правна литература
Данъчно облагане на чуждестранните лица
Год. на изд. 1993
10.00 лв
8.50 лв
Сборник
Правна литература
Държавен арбитраж
Сборник от нормативни материали по организацията и
14.00 лв
11.90 лв
Правна литература
Вещно право
Издателство "Юрапел", 1995, стр. 307
12.00 лв
10.20 лв
Георги Боянов
Правна литература
Граждански процесуален кодекс
ГПК. Актуализиран към 10 май 1995 г.
12.00 лв
10.20 лв
Правна литература
Граждански процесуален кодекс
изд. "Солотон"
8.00 лв
6.80 лв
Правна литература
Българско наследствено право
Изд. СОФИ-Р, 1993
10.00 лв
8.50 лв
Христо Тасев
Правна литература
За недействителния брак
Критика на един анахронизъм
50.00 лв
42.50 лв
Д-р Нисим Меворах
Правна литература
Кодекс на труда
7.00 лв
5.95 лв
Правна литература
Кореспондентско обучение
Трудовоправни въпроси
7.00 лв
5.95 лв
Правна литература
Съдебна делба
24.00 лв
20.40 лв
Кръстю Цончев
Правна литература
Вината в българското семейно право
Същност. Прояви. Последици
24.00 лв
20.40 лв
Лиляна Ненова
Правна литература
Международните трудови конвенции в България
Издателство КНСБСофия, 1992342 стр.
12.00 лв
10.20 лв
Правна литература
Наказателен кодекс. Наказателно-процесуален кодекс. Закон за изпълнение на наказанията
Изд. "Наука и изкуство"
10.00 лв
8.50 лв