Обучение
33 схеми на И С тригери
Библиотека по радиоелектроника - №6
лв
лв
М. Димитрова, В. Пунджев
Обучение
Алгебра за 9 клас
Алгебра за 9 клас на единното средно политехническо
3.00 лв
2.55 лв
Обучение
Геодезия
лв
лв
В. Пеевски, В. Куртев, С. Атанасов
Обучение
Геометрия 9 клас
6.00 лв
5.10 лв
Учебник
Справочна литература
Съпротивление на материалите
Издателство "Техника"
45.00 лв
38.25 лв
Иван Кисьов
Справочна литература
Курс по обща химия
20.00 лв
17.00 лв
Некрасов
Справочна литература
Ръководство по аналитична химия
Качествен анализ.
24.00 лв
20.40 лв
Захари Караогланов
Справочна литература
Ръководство за курсово проектиране по стоманени конструкции
35.00 лв
29.75 лв
Венков, Митев, Даков, Лазаров, Линков
Справочна литература
Стоманобетон
Изд. "Техника"
35.00 лв
29.75 лв
Л. Маноилов
Справочна литература
Строителна механика
Изд. "Техника"
35.00 лв
29.75 лв
Ц. Кръстев
Техника
УКВ техника за радиолюбители
25.00 лв
21.25 лв
Терзиев, Венков, Мутафов
Техника
Транзисторни усилватели
Радиоелектроника, изд. "Техника"21-1
25.00 лв
21.25 лв
Иван Стоянов
Справочна литература
Програмиране и използване на цифрови електронно-изчислителни машини
Програмиране и използване на цифрови
7.00 лв
5.95 лв
Колектив
Техника
Линейни транзисторни усилватели
Неизползвана, изд. Техника,21-1
7.00 лв
5.95 лв
Славчо Маляков
Техника
Лабораторна техника и занаятчийски навици на учителя по физика
Ръководство,Наука и изкуство,21-1
5.00 лв
4.25 лв
Горянин
Техника
Приложна електроника
изд. Техника,21-1
6.00 лв
5.10 лв
Й. Боянов