Наличност: yes

Облигационно право

Александър Кожухаров


Състояние:
Добро

Цена:12.00 лв
Цена в момента: 10.20 лв

Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение
Книга I.
Нова редакция Огнян Герджиков