Наличност: yes

1984

Джордж Оруел


Състояние:
Добро

Цена:17.00 лв
Цена в момента: 14.45 лв

В историята на литературата на 20-ти век има малко толкова важни романи, колкото книгата, написана от Джордж Оруел. "1984" е антиутопия, която разказва за общество на бъдещето, което живее, подчинено на тоталната власт.
Писателят завършва работата си по основната си книга през 1948 година. Името на романа "1984" е скрито позоваване на датата на създаването му (последните две цифри са разменени).

Успехът на романа се обяснява и с многото нови думи, които влизат в речниците на всички известни езици. Това са например "двумисъл", „ангсоц“, "двеминутката на омразата" и др.

Издание на "Профиздат" от 1989 г.

Предговор от Ивайло Дичев.

Послеслов - извадка от "Кореспонденции" на Цветан Тодоров